World's best website, created with
Get one for yourself too.
Proxima logo

 LauxMed Anna Lauks

Kompleksowe usługi badawcze i wspierające dla placówek opiekuńczych i leczniczych

Quotes
Quotes
Quotes

Dietetyka

- Dedykowane programy żywienia zbiorowego
- Programy profilaktyczne chorób dietozależnych
- Analiza i bilansowanie diet
- Warsztaty żywieniowe oraz warsztaty kulinarne
- Diety odchudzające i dla sportowców
- Opracowanie specjalistycznych programów dietetycznych
- Pomiary składu ciała wraz z umówieniem wynikó
Quotes

Usługi pielęgnacyjne

- Usługi fryzjerskie i kosmetyczne dla placówek DDP
- Usługi opieki i animacji osób starszych
- Animacja zajęć w klubach młodzieżowych
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Profilaktyka zdrowotna


Quotes

Prace B+R

- Badania nad innowacyjnymi metodami terapeutycznymi oraz technologiami do stosowania głównie w terapii chorób cywilizacyjnych.
- Przeciwdziałanie zjawiskom starzenia się społeczeństw poprzez rozwój nowych form usług opiekuńczych i wspomagania komfortu życia osób starszych
- Badania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz badań nad rozwojem diagnostyki chorób wieku podeszłego.
- Wdrożenia nowoczesnych technik rehabilitacyjnych, rekonstrukcyjnych i regeneracyjnych.
- Badania w zakresie wpływu zewnętrznych czynników fizykalnych oraz środowiska naturalnego na stan zdrowia.


Quotes

Projekty europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE - VOUCHER BADAWCZY

2019-10-18

Technologia produkcji wędlin podrobowych o przedłużonej przydatności do spożycia z dodatkiem naturalnych antyoksydantów oraz soli niskosodowych

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Technologia produkcji wędlin podrobowych o przedłużonej przydatności do spożycia z dodatkiem naturalnych antyoksydantów oraz soli niskosodowych.”, dla przedsiębiorstwa: LAUXMED ANNA LAUKS w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.
Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

WIĘCEJ: https://drive.google.com/file/d/1HDjcfPuwn0hqiDEc3I4ygt6JcnzUSoxc/view?usp=sharing

2019-10-29

Informacja o wyborze oferenta

W dniu 29.10.2019r. Zamawiający tj. firma LauxMed Anna Lauks dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert  w postępowaniu ofertowym dla projektu pn. „Technologia produkcji wędlin podrobowych o przedłużonej przydatności do spożycia z dodatkiem naturalnych antyoksydantów oraz soli niskosodowych”.Wykonawca wyłoniony w postępowaniu : Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. Protokół do pobrania pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1ubNKzHhIkG18ujRcEgHDp7lSfjf3IHsV/view?usp=sharing

Quotes

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ZDROWIA

2019-09-01

Młodzieżowa akademia zdrowia

Quotes

LauxMed Anna Lauks rozpoczęła realizację projektu "Młodzieżowa Akademia Zdrowia". W ramach projektu uruchomiony zostanie Klub Młodzieżowy, którego celem będzie podniesienie aktywności społecznej dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR Miasta Bydgoszcz. W ramach Klubu oferujemy bezpłatnie przez 6 miesięcy:

- wyjścia do kina i teatru
- wyjazdy na obozy survivalowe (grupa starsza)
- korepetycje z j. angielskiego (grupa młodsza)
- zajęcia sportowe
- warsztaty i zajęcia kulturalne (malarstwo, fotografia)
- zajęcia profilaktyczne w zakresie pierwszej pomocy

Więcej: https://www.facebook.com/pg/M%C5%82odzie%C5%BCowa-Akademia-Zdrowia-104579367594158/posts/?ref=page_internal

Wsparcie w ramach projektu pt. „Młodzieżowa Akademia Zdrowia”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt realizowany jest pod nadzorem Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Kontakt

kontakt:

LauxMed Anna Lauks
ADRES: ul. Kołłątaja 6, 87-820 Kowal
Numer NIP: 8883136540
Numer REGON: 380958378
[email protected]
www.lauxmed.pl
Numer telefonu: 533225222